Erfolge unserer Somalis
Banner groß komplett neue Version 17.02.11 m 1. Schrift und Rahmen 

Ausstellungsplanung und Erfolge unserer Somalis

 

Jendaya Jiona von Dashosawy

 

Horsens DK - Jyrak

16./17.06.2018

 2*V1, 1*nom

Iyabo Imaya von Dashosawy

 

Hvidovre DK - Racekatten

13.05.2018

V1, BIV

Iyabo Ilanga von Dashosawy

 

Köge DK - Katteklubben

27.01.2018

V1

 

Hvidovre DK - Racekatten

Kolding DK - Katteklubben

13.05.2018

20.10.2018

V2

CAC

Hidaya Hakimo von Dashosawy

 

Köge DK - Katteklubben

27.01.2018

V1

 

Hvidovre DK - Racekatten

13.05.2018

V1

 

Horsens DK - Jyrak

Kolding DK - Katteklubben

16./17.06.2018

20.10.2018

2*CAC, 1*nom

CAC = Champion

Olga-Omara von Gulda

 

Hørning DK - Jyrak

14./15.01.2017

2*BIV, 2*nom, 1*BIS Kitten

 

Aarhus DK - Jyrak

01./02.04.2017

2*V1

 

Vejle DK - Jyrak

17.06.2017

CAC

Munthu de la Cornaline

 

Hørning DK - Jyrak

15.01.2017

V1

GIP Tadowo von Dashosawy

 

Köge DK - Katteklubben

25./26.01.2014

2*V 1, 1*BIV

 

Hedensted DK - Jyrak (Somalispecial)

30.03.2014

V1, BIV und Platz 4 der besten 10 Somalis

 

Apeldoorn NL - Mundikat

20./21.04.2014

2* V1

 

Groningen NL - Mundikat

05.10.2014

1*CAP, nom, BIS Kastrat

 

Kolding DK - Katteklubben

18./19.10.2014

2*CAP = Premior, 2*nom

 

Nieuwegein NL - Felikat

16.11.2014

2*CAPIB, 2*nom, 1*BIS Kastrat

 

Braedstrup DK - Jyrak

10./11.01.2015

1*CAPIB = Int. Premior, 1*CAGPIB

 

Groningen NL - Mundikat

05./06.04.2015

2*CAGPIB, nom, BIS Kastrat

 

Vejle DK - Jyrak

20.06.2015

1*CAGPIB

 

Borkop DK - Katteklubben

11.07.2015

1*CAGPIB - 3. Platz Best Breed

 

Malmö S - FIFE WS 2015

24./25.10.2015

1*CAGPIB = Gr. Intern. Premior

 

Middelfart DK - Jyrak

14./15.11.2015

2*CAPS, 1*nom

 

Aarhus DK - Jyrak

09./10.01.2016

2*CAPS, 2*nom, 2*BIS, 2*BOB 4

 

Grindsted DK - Katteklubben

19.03.2016

CAPS

IC. Malengo von Dashosawy

 

Fredericia DK - Jyrak

31.03.2012

V1

 

Bindlach - KFB (1. DEKZV)

15.+16.09.2012

2*CAC

 

Årslev DK - Katteklubben

20.10.2012

CAC = Champion + BIV

 

Glinde - 1. DEKZV

15.12.2012

CACIB

 

Fredericia DK - Jyrak

16.+17.03.2013

2*CACIB = Intern. Champion

 

Viby DK - Racekatten

05.05.2013

CAGCIB

Ch. Kabona von Dashosawy

 

Rendsburg - 1. DEKZV

09.+10.07.2011

2*CAC

 

Hattingen - 1. DEKZV

08.+09.10.2011

CAC = Champion, 1*CACIB

Fayola von Dashosawy

 

Hamburg - 1. DEKZV

22.02.2009

V1

 

Marburg - HEC

09.+10.05.2009

2*V1

 

Husum - 1. DEKZV

29.08.2009

CAC

 

Schönberg - 1. DEKZV

19.+20.02.2011

CAC = Champion

zurück04.02.2019